Konkurs

Grönvall Advokatbyrås medarbetare åtar sig uppdrag som konkursförvaltare Skåne. Kontakta oss för en inledande insolvensutredning. Vi kan också tillhandahålla handlingar för konkursansökan.

En konkurs innebär en slutlig avveckling av en juridisk eller enskild persons ekonomi. Skälet till att en konkurs inleds är att gäldenären inte kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte är tillfällig. Målsättningen är att under ordnade former avyttra konkursboets egendom och betala samtliga skulder enligt de regler om borgenärernas prioritering som finns, s.k. förmånsrätter. Det händer att verksamheten i företaget fortsätter under avvecklingen, vad som kallas ”going koncern”. Ett skäl till att fortsätta verksamheten under konkursen kan vara att företaget går att sälja i sin helhet, ett annat är att fortsatt drift genererar ett överskott. 

De största borgenärerna är vanligen skatteverket eller banker. I och med konkursbeslutet tar konkursförvaltaren över ledningen för företaget vilket bl.a. omfattar ansvaret för de anställda. Genom statens lönegaranti möjliggörs att de anställda, helt eller delvis, kan få ut sina löner. 

Professionell rådgivning

Grönvall Advokatbyrå lämnar rådgivning i obeståndsfrågor samt inom allmän affärsrätt innefattande arbetsrätt, entreprenadjuridik, fastighetsrätt, köprätt och equine law. På Grönvall Advokatbyrå biträder vi med en planerad avveckling eller omstrukturering av företag genom likvidation eller konkurs.

 

Vad behöver ni hjälp med?

Vi besvarar gärna era frågor. Fyll i formuläret med ert ärende.

Vi kan även nås via telefon på: 042-19 41 80

Kontakt