Företagsrekonstruktion

Grönvall Advokatbyrå medarbetare åtar sig uppdrag som företagsrekonstruktörer i Södra Sverige. Kontakta oss för en inledande bedömning om företaget kan räddas genom en företagsrekonstruktion. 

För att företagsrekonstruktion ska kunna inledas krävs det att företaget saknar förmåga att betala sina skulder eller att betalningssvårigheter kommer att inträda inom kort. I princip kan alla näringsidkare komma ifråga rekonstruktion, alltså även enskilda näringsidkare. Det måste finnas ett verkligt intresse och avsikt hos företagsledningen att fullborda rekonstruktionen. Det bör finnas planer på uppgörelse med borgenärerna. En rekonstruktion bör inte inledas om syftet endast är att utverka ett betalningsanstånd. Företaget presentera en preliminär realistisk plan för rekonstruktionen. Det behövs ofta externt kapital för att så småningom betala ackordsdividenden, ofta 25 procent av de oprioriterade skulderna uppkomna före rekonstruktionsbeslutet. Detta kapital genereras sällan genom driften. Ibland kan tillgångar avvecklas för att få fram det kapital som behövs. De flesta leverantörsskulder, inblancokrediter liksom eventuella skatteskulder faller in under oprioriterade skulder som alltså omfattas av ackordet. Företagets möjligheter till skuldnedskrivning genom ett ackord är alltså beroende av hur stor del av skulderna som är oprioriterade. 

Sammanfattningsvis krävs alltså följande för att det ska vara meningsfullt att inleda en rekonstruktion för ett företag.

– Betalningssvårigheter 

– En preliminär plan för rekonstruktion som inte är orealistisk

– En rekonstruktör

– Rörelsekapital under rekonstruktionen

– Planer om hur ackordet kan finansieras

– Oprioriterade leverantörsskulder

Professionell rådgivning

Grönvall Advokatbyrå lämnar rådgivning i obeståndsfrågor samt inom allmän affärsrätt innefattande arbetsrätt, entreprenadjuridik, fastighetsrätt, köprätt och equine law. På Grönvall Advokatbyrå biträder vi med en planerad avveckling eller omstrukturering av företag genom likvidation eller konkurs.

 

Vad behöver ni hjälp med?

Vi besvarar gärna era frågor. Fyll i formuläret med ert ärende.

Vi kan även nås via telefon på: 042-19 41 80

Kontakt