Om oss

Grönvall Advokatbyrå arbetar med obeståndsjuridik, med rådgivning i allmän affärsrätt och som ombud i civilrättsliga tvister av olika slag. Tvistemålen omfattar bland annat områdena entreprenad- och fastighetsrätt, arbetsrätt, köprätt och equine law. Grönvall Advokatbyrå åter oss också uppdrag som likvidatorer och god mans förordnanden enligt samäganderättslagen samt vissa uppdrag inom ekonomisk familjerätt såsom boutredningsman eller skiftesman.