Aktuella anbudunderlag

Dödsboet efter Kenny Rasmusson har 2024-03-07 försatts i konkurs av Helsingborgs tingsrätt varvid advokat Dan Nordenberg utsågs till konkursförvaltare.

Konkursboet försäljer nu fastigheterna Åstorp Broby 10:12 och Åstorp Broby 10:16 inklusive alla inventarier via fastighetsmäklare. På fastigheterna har bl.a. bilverkstad bedrivits.

Visning av fastigheterna kan ske efter överenskommelse med mäklarfirman.

Länk:

https://www.maklar1.se/Beskrivning/OBJ32057_2059992724?utm_source=hemnet&utm_medium=referral#bilder

  • Telefon:
  • E-post:
Gaggs Aktiebolag

Gaggs Aktiebolag, 556613-1297, har 2024-02-13 försatts i konkurs av Helsingborgs tingsrätt varvid advokat Dan Nordenberg utsågs till konkursförvaltare.

Gaggs AB har bedrivit import och försäljning av dels party produkter samt dels hår-och skönhetsprodukter. Verksamheten har bestått av grossistverksamhet B2B och internetförsäljning till konsument via Webshopar. Verksamheten har bedrivits från förhyrda lokaler i Helsingborg. I konkursboet ingår bland annat ett flera varulager av produkter, två webshop och inventarier vilket nu utbjudes till försäljning genom anbud.

Anbud infordras på hela eller delar av verksamheten. Hyreskontrakt kan övertas blott efter godkännande av hyresvärd.

Skriftligt anbud ska vara konkursförvaltaren tillhanda senast 2024-03-05.

Visning kan ske efter överenskommelse med konkursförvaltaren.

 

Dan Nordenberg

Professionell rådgivning

Grönvall Advokatbyrå lämnar rådgivning i obeståndsfrågor samt inom allmän affärsrätt innefattande arbetsrätt, entreprenadjuridik, fastighetsrätt, köprätt och equine law. På Grönvall Advokatbyrå biträder vi med en planerad avveckling eller omstrukturering av företag genom likvidation eller konkurs.

Vad behöver ni hjälp med?

Vi besvarar gärna era frågor. Fyll i formuläret med ert ärende.

Vi kan även nås via telefon på: 042-19 41 80

Kontakt