ADVOKAT

Verksamhetsområden:

  • Obeståndsrätt 
  • Affärsjuridik
  • Brottmål (målsägandebiträde)

Språk:

  • Engelska

Utbildning:

  • Juris kandidatexamen – Lunds Universitet 2005

Erfarenhet:

  • Notarietjänstgöring – Göteborgs tingsrätt och Kronofogden Göteborg, 2006 – 2008  
  • Biträdande jurist – Wistrand Advokatbyrå, Göteborg, 2008 – 2009 
  • Biträdande jurist – Grönvall Advokatbyrå, Helsingborg, 2009 – 2014
  • Biträdande jurist/advokat – Grönvall & Partners Advokatbyrå, Helsingborg, 2014 – 2020
  • Advokat – Grönvall Advokatbyrå, Helsingborg, 2021 –