ADVOKAT / DELÄGARE

Verksamhetsområden:

 • Obeståndsrätt (rekonstruktör och konkursförvaltare)
 • Affärsrättsliga tvister och Equine law 

Språk:

 • Tyska och engelska

Utbildning:

 • Master of Social Science – Växjö universitet 1999
 • Master of Laws – Lunds Universitet 2007

Erfarenhet:

 • Notarietjänstgöring vid Lunds tingsrätt 2007-2009
 • Hovrättsfiskal i Göta hovrätt 2009 – 2010
 • Biträdande jurist på Advokatfirman Bergman & Persson 2010 – 2013
 • Advokat på Grönvall & Partners Advokatbyrå 2013 – 2015
 • Advokat på Advokatfirman Acta 2015 – 2021
 • Advokat/delägare på Grönvall Advokatbyrå KB 2021-

Övrigt:

 • Ackordscentralens uppsatspris 2007
 • Insolvensrättsligt forums uppsatspris 2009
 • Medlem av expertgrupp i samband med utredningen SOU 2020:51
 • Föreläsare på Norstedt juridik och på Fakultetkurser i Equine Law